Kulturmøde gennem kunst - projekt

Isefjordskunstnerne


Borger-budgettering til integration.


Integrationsrådet i Holbæk Kommune, projektudvalget for Demokratiseringseksperimentariet og Holbæk Kommunes Fælles-skabere har afsat 100.000 kr. til projekter om integration og kulturkendskab i Holbæk Kommune. Alle, som bor i Holbæk Kommune, har kunnet ansøge, dog ikke private virksomheder og heller ikke for privat vindings skyld.


Isefjordskunstnerne har sendt nedenstående ansøgning ind. Pengene er søndag den 27. september 2015 blevet fordelt under et borger-budgetterings møde. Ved borgerbudgetteringsmødet har alle ansøgere skullet præsentere deres projekt mundtligt og i en efterfølgende bazar, hvorefter alle har skullet vurdere alle projekter skriftligt. Stemmerne blev herefter talt op, og før mødets afslutning fik alle ansøgere at vide, om de havde fået penge og hvor mange. Som det fremgår, har Isefjordskunstnerne fået 12.500 kr. til projekt "Kulturmøde gennem kunst"
Samarbejde med Holbæk Sprogcenter


Forår 2016 indgikIsefjordskunstnerne  et samarbejde med Holbæk Sprogcenter, Ungeafdelingen. Unge mellem 16 og 24 år får et forløb på 10 gange, hvor de skal stifte bekendskab med kunst. Mange af de unge kommer fra kulturer, hvor der ikke er en tradition for, at børn og unge får lov til at bruge tid på at tegne, male osv. Isefjordskunstnerne har for projektmidlerne indkøbt maling, lærreder, pensler m.m.


Det første hold havde første mødegang den 19. april 2016. Der blev desuden afholdt et kursus i efteråret 2016. Det hele finder sted på Kulturkasernen. Herved får de samtidig mulighed for at stifte bekendtskab med Kulturkasernen og få et lille indblik i de ting, der foregår her og foreningslivet i Danmark.


De unge kommer fra vidt forskellige lande og har det til fælles, at de fleste af dem er flygtet fra krig og ufred. Det betyder også, at en stor del af dem, kommer fra Syrien, men der er også unge fra Afghanistan, Congo, Eritrea og flere andre lande.


Det er altid en meget positivt oplevelse at være sammen med de unge. Fælles for de unge er, at de er meget høflige, nogle er lidt generte,de er meget engagerede, og de har virkelig har lyst til at stifte bekendtskab med kunstens verden. For nogle af dem er det første gang, de har en pensel i hånden og på trods af det, kaster de sig ud i det. Det er meget givende at se, hvordan de udvikler sig gennem forløbet, og der er nogle af dem, der er så engageret i det, at de melder sig til at deltage i et forløb to gange.


Herunder finder du billeder fra første mødegang samt fra Isefjordskunstnernes fællesudstilling august 2016, hvor de unge også fik lov at udstille nogle af deres billeder.