Bedømmelsesudvalget

Isefjordskunstnerne


Bedømmesesudvalget


Bestyrelsen har udpeget følgende medlemmer til Bedømmelsesudvalget:

Michaël, Gjerø,

Pia Hansen,

Karen Hilden,

Lisbeth Olsson


Når Isefjordskunstnerne får ansøgninger om optagelse i Isefjordskunstnerne, får tre medlemmer af bedømmelsesudvalget tilsendt de billeder, som ansøgerne har indsendt til bedømmelse tilsendt, uden angivelse af navn eller andre oplysninger således, at medlemmerne af Bedømmelsesudvalget kun skal tage stilling til ansøgeres kvalifikationer ud fra de kunstværker, som ansøgerne indsender.


Ansøgninger tilsendes så vidt muligt til medlemmer af Bedømmelsesudvalget, hvor sandsynligheden for, at de kender ansøgerne,er  mindst.


De medlemmer af Bedømmelsesudvalget, der får tilsendt ansøgninger til bedømmelse, skal give en skriftlig begrundelse og en indstilling til, om de mener, ansøgerne har de tekniske og kunstneriske færdigheder, som det kræves for at kunne blive optaget i Isefjordskunstnerne eller ej. Denne sendes til Bestyrelsesformanden, der distribuerer den til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


Bestyrelsen vil efterfølgende træffe den endelige beslutning, om ansøgerne skal optages i Isefjordskunstnerne eller ej.Trine Mielche