Om

Isefjordskunstnerne


Om Isefjordskunstnerne


Isefjordskunstnerne blev stiftet den 28. august 2014 efter, at Sophie Echeverria og  Britta Ortiz havde taget initiativ til, at der blev dannet en ny kunstnersammenslutning i Holbæk. Foreningen blev stiftet af Michaël Gjerø, Karen Sylvest, Egil A. Hansen, Jonna Brandstrup, Bente Eiland, Connie Skou, Lisbeth Olsson, Søren Jensen, Eckhard Klattkowsky, Sophie Echeverria og Britta Ortiz.


Isefjordskunstnerne er en kunstnersammenslutning for autodidakte såvel som professionelle kunstnere inden for såvel maleri, tekstilkunst, skulptur, keramik, fotokunst m.m.


Formålet med sammenslutningen er at skabe et socialt fælleskab omkring kunsten via fælles malerdage, inspiration udefra fra eksterne kunstnere gennem foredrag, galleri- og værkstedsbesøg, kurser for at dygtiggøre sig og fælles udstillinger – alt sammen med kunsten som fokus. Dette og meget mere vil være muligt i Isefjordskunstnerne. Det er kun medlemmernes fantasi, der sætter begrænsningerne for hvilke aktiviteter, der skal kunne lade sig gøre inden for Isefjordskunstnernes ramme, når det drejer sig om fællesskab omkring kunst.


Isefjordskunstnerne lægger vægt på åbenhed omkring de ting, der sker i sammenslutningen. Dette gælder også i forhold til bestyrelsens arbejde, og derfor vil alle dagsordener og referater være offentligt tilgængelige. Herved vil det være muligt for alle medlemmer og andre interesserede at følge med i bestyrelsens arbejde. Medlemmerne vil have mulighed for at komme med input til bestyrelsen om, hvad, de ønsker, skal sættes på dagsordenen samtidig med, at det måske kan medvirke til, at der er nogen, der ønsker at være aktive bestyrelsesmedlemmer på lidt længere sigt.


Isefjordskunstnerne vil gerne være nytænkende og synlige i offentligheden - både gennem aktiviteter og via de sociale medier.Søren Jensen