Medlemsskab

Isefjordskunstnerne


Medlemsskab


Hvis du ønsker at blive medlem af Isefjordskunstnerne, skal du rette henvendelse til en fra bestyrelsen eller sende en mail til kontakt@isefjordskunstnerne.com  (se også under kontakt). Du skal opgive: "Gyldig adresse, telefonnummer samt e-mail. Herudover skal du fremsende foto af tre til fem af dine værker. Ved fremsendelsen skal du angive størrelsen på værkerne, materialer og teknik, du har anvendt til at fremstille værkerne.


Hvis du bliver medlem, siger du ja til, at nogle af dine værker bliver præsenteret  her på hjemmesiden eller på Isefjordskunstnernes side på Facebook. Du får besked , om du er optaget i sammenslutningen efter førstkommende medlemsmøde. Der afholdes medlemsmøde en gang om måneden, bortset fra juli måned. Vi forventer, at medlemmerne deltager aktivt i de forskellige aktiviteter.


Det koster 600 kr. pr. år at være medlem af Isefjordskunstnerne, dog betales kun halvt medlemskontingent, hvis der er under ½  år tilbage af regnskabsåret,når du melder dig ind.  Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Det årlige medlemskontingent betales forud i januar. Medlemskontingentets størrelse fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling.


Når du har fået bekræftelse på, at du er optaget i sammenslutningen, indbetales kontingentet på  6820  1360572.